Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie RENT4YOU

RENT4YOU dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż: 

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest RENT4YOU z siedzibą we Wrocławiu 51-211, przy ulicy Przedwiośnie 85
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem: jarek@rent4you.wroclaw.pl
 3. celem przetwarzania jest:
 4. obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 6. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w apartamencie/hostelu/hotelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4. dane osobowe przechowywane będą:

 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku, w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, – przez okres do 30 dni;

5. odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.